Güneş Enerjisi Santralleri Denetimlerinde Karşılaştıklarımız

Güneş enerjisi yatırımı aşamasında EPC firmalarının oldukça karşılaştığı bir soru da “Dip toplam kaç para?” sorusudur. Konu bu noktaya geldiğinde de yapılan işin kalitesi sorgulanmaya başlar. Bu aşamada yatırımcının ağzında panel alman, inverter alman kullanacak gerisine karışmam dediğini duyarsınız. Peki bu ürün gruplarını Alman malı kullanmak GES yatırımını gerçekten kaliteli yapıyor mu?

Daha önce de pek çok yerde belirttiğim gibi Solarian olarak güneş enerjisi santralleri için ücretsiz termal kontrol uygulaması başlattık. Bu uygulamaya kayıt olan yatırımcıların tesislerini gezmeye başladığımızda ise pek çok problem ile karşılaştık. Problemlerin temelinde de çok özensiz işçilik ve denetimsiz inşaat yattığını gördük.

Karşılaştığımız bazı durumları aşağıda madde madde derlemeye çalıştım. Faydalı olması dileğiyle.

Eğer Solarian Güneş Enerjisi Santrali Ücretsiz Termal Kontrolünden faydalanmak istiyorsanız buraya tıklayabilirsiniz.

1- Panellerin üretim hataları ve garantiye uygunluk

Galiba bu kısım en önemli kısım. Güneş paneli üreticileri panel montajı ile ilgili bir kullanım kılavuzu sunarlar. Panelin nasıl monte edilip nasıl edilmemesi ile ilgili. Panel aynı panel olsa da değişik üreticilerin bu konuda değişik söylemleri mevcut. Öncelikle sahada bu uyarılara bazen dikkat edilmediğini görüyoruz. Bu aşamada hatalı uygulamanın panele ne kadar zarar verebileceği uygulamaya göre değişir ama asıl önemli konu paneli garanti dışına çıkarır.

Yani? Eğer panelde hücre kırıkları varsa, üretim düşüklüğü varsa üretici klempleri kısa kenara taktığınız için sizi garanti dışına çıkarabilir. Birbirinden bağımsız iki konu ama kötü niyetli bir üretici gayet tabi bunu kendi lehine kullanabilir.

Ayrıca karşılaştığımız diğer bir durum ise panellerde oluşan degredasyon ve iç kırıklar. Enerji kayıplarına sebep veren nispeten “kalitesiz” paneller pek çok yerde karşımıza çıkıyor. Tier-1 üreticilerden olup bu şekilde üretim yapan marka da ne yazık ki mevcut.

İnşa edilen santrallerde bu probleme pek çok kez rastlıyoruz.

 

Güneş Enerjisi Santralleri Denetimlerinde Karşılaştıklarımız yazısının devamı

Reklamlar

Güneş Enerji Santrali Hikayesi: Alt Konstrüksiyon

Güneş enerjisinden elektrik üretimi yapan ve günümüzün en son teknolojisi olan, Fotovoltaik santraller, tüm elektrik santrallerinin olduğu gibi öncelikle statik özelliklerine göre bir değişik zeminler üzerine oturmaktadır. Güneş Enerjisi tesisinizin uzun ömürlü olması için, yapılacak olan fotovoltaik santralin üzerine oturacağı zemin ile ilgili çok önemli yapılması gereken statik hesaplar bulunmaktadır. Konstrüksiyon yapısı açısından, fotovoltaik santralleri ikiye ayırmak mümkündür;

1-      Yere Montaj

2-      Çatı Montajı

WhatsApp Image 2017-06-19 at 19.55.11

Burada Güneş Enerjisi santralinin konstrüksiyonu hangi tip için olursa olsun,
– TS 498 YAPI ELEMANLARININ BOYUTLANDIRILMASINDA ALINACAK YÜKLERİN HESAP DEĞERLERİ
 TS 500 BETONARME YAPILARIN TASARIM VE YAPIM KURALLARI
(Beton Temelli Konstrüksiyon Yapıları için) Standartlarına uymak durumundadır. İster çatı üzeri ister zemine monte olsun, alacağınız Güneş enerjisinden elektrik üretim santrali projenizin statik hesaplarının da bu standartlar dahilinde yapılıp yapılmadığını kontrol etmenizi tavsiye etmekteyiz.
Bilindiği üzere dünya çapında fotovoltaik güneş enerjisi santral tesislerinde, hem alüminyum hem de çelik ürünler konstrüksiyon olarak kullanılabiliyor olmakla beraber, satın alacağınız hizmetin, inşaat işinin, tasarım işinin standartlarını belirlemek tamamen müşterinin bilgi ve insiyatifindedir. Bu noktadan hareketle, kullanılacak ekipman bazında da güneş enerjisi santrallerini 2’ye ayırmak gerektiğini söylemeliyiz.

 • Alüminyum Konstrüksiyon Altyapısı’na sahip Güneş Enerjisi Santralleri
 • Çelik Konstrüksiyon Altyapısı’na sahip Güneş Enerjisi Santralleri

Konumuzun öncelikli içeriği olan Çatı tipi uygulama noktasında;

Çatı montajı, montaj yapılacak çatının eğimine göre 2’ye ayrılmaktadır:

1-Düz Çatı Montajı

Düz çatı montajında güneş panellerine gerekli eğimi vermek için yer montajına benzer fakat daha hafif malzemeden yapılan dik üçgen şeklinde alt konstrüksiyon kullanılmaktadır. Çatı montajı yapılırken binanın statik hesapları, binanın kendi mimarı tarafından alınmalıdır ve bu statik hesaba uygun, çatıyı zorlamayacak sistemler ortaya konulmalıdır. Kullanılacak profillerin kalınlığına dikkat edilmelidir. Binanın beton yapısına zarar vermemek adına ankraj yapılmaz. Zira deliklerden sızan su betonun yaşlanmasına sebebiyet vermektedir. Ayaklara genellikle ağırlık konularak sabitleme yapılmaktadır.

2-Eğimli Çatı Montajı

Eğimli çatı montajı, çatıda kullanılan malzemenin özelliklerine göre ikiye ayrılmaktadır:

1-      Kiremit Çatı Montajı

2-      Trapez Çatı Montajı

Kiremit çatı montajı ile trapez çatıda kullanılan sabitleme kancasının tipleri farklıdır. Kiremit çatıda, kiremitin altındaki kalasa sabitleme yapılır ve buna uygun özellikte sabitleme kancası kullanılır.

Trapez çatıya montaj yapmak daha kolaydır. Profiller trapeze rahatlıkla sabitlenir, montaj yapmak daha kolaydır.

Alüminyum Konstrüksiyonları ele aldığımızda, özellikle 6000 serisi olarak adlandırılan, ülkemizde ve tüm dünyada Fotovoltaik Güneş Enerjisi Santrallerinde kullanılan ürünler bulunmakla beraber, bu alüminyum malzemeli ürünler arasında en çok kullanılan versiyonunun, 6063 serisi olduğunu belirtmemiz gerekir. Kimyasal kompozisyon olarak eloksallanmaya da en müsait olduğunu gördüğümüz bu ürün grubunun statik hesaplamalarında ise, özellikle Ix, Iy atalet momentlerine dikkat etmemiz gerekmektedir. Unutmamalıyız ki, her alüminyum konstrüksiyon ya da her çelik konstrüksiyon, fotovoltaik güneş enerjisi santrali için kullanılabilir değildir. Yine buradan hareketle, Çelik ekipmanları ele aldığımızda, tüm dünya çapında farklı tiplerde konstrüksiyon yapıları ve hesap felsefeleri ele alınmaktadır.

Bunlarla birlikte, yine TS498 yüklemeleri altında her bir farklı bölge için,

ÇİZELGE 4 – Zati Karyükü (Pko) Değerleri kN/m2 (*)

1 2 3 4 5
1 Denizden Yükseklik Bölgeler
m ben II III IV
<200 0,75 0,75 0,75 0,75
2 300 0,75 0,75 0,75 0,80
400 0,75 0,75 0,75 0,80
500 0,75 0,75 0,75 0,85
3 600 0,75 0,75 0,80 0,90
700 0,75 0,75 0,85 0,95
800 0,80 0,85 1,25 1,40
4 900 0,80 0,95 1,30 1,50
1000 0,80 1,05 1,35 1,60
5 > 1000 1000 m.ye tekabül eden değerler, 1500 m’ye kadar %10, 1500 m’den yukarı yüksekliklerde %15 artırılır.

• Kar Yağmayan yerlerde kar yükü hesap değeri sıfır alınacaktır. Tablosu nazarınca hesap kritelerine göre hesap yapılmalıdır.
Yine aynı şekilde, rüzgar hızlarına göre,

Zeminden Yükseklik (m) Rüzgar Hızı V m/s Emme Q (kN/m2)
0-8 28 0,5
9-20 36 0,8
21-100 42 1,1
> 100 46 1,3

Oluşabilecek mahalli topografik şartlara göre rüzgar hızları da göz önüne alınarak rüzgar hesapları yapılmalı ve konstrüksiyon statik hesapları içinde dikkate alınmalıdır.

Güneş Enerji Santrali Hikayesi: Alt Konstrüksiyon yazısının devamı

Üniversite Tercihinde Enerji Sistemleri Mühendisliği

Üniversite sınav maratonun en önemli aşamalarından birisi de hiç kuşkusuz tercihler. Bu konuda kafanızı karıştıran, en iyi biziz diyen, kendi başarılarını yükseltmek için sizi hiç istemediğiniz fakültelere yönlendiren çok olacak…Üniversite tercih süreci, bir anlamda geleceğin yol haritasını çizmek gibi.  Seçeceğiniz fakülte yani meslek, ya  artık bir ömür boyu sizinle yaşayacak ya da sürekli değiştirmek zorunda kalacaksınız, kısacası bu süreçte kendi kaderinizi tayin edeceksiniz…

Bu sürecin başlaması ile birlikte bölüm ve üniversite araştırmasına giren geleceğin mühendisi olacak olan arkadaşlarımızdan ciddi anlamda sorular almam dolayısıyla bir Enerji Sistemleri Mühendisi olarak geçtikleri bu dönemde bölümümüz hakkında daha detaylı bilgiye ulaşmaları amacıyla bu yazıyı kaleme aldım. Hadi enerji sistemleri mühendisliği hakkında meraklarımızı giderelim…

Enerji sistemleri mühendisliği bölümü multi-disipliner bir alan. Enerji sistemleri mühendisliği; makine mühendisliğini, elektrik mühendisliğini, belli ölçülerde kimya mühendisliğini ve planlama, modelleme ve simülasyon ve optimizasyon boyutları olmasından dolayı,  kısmi ölçülerde endüstri mühendisliğini de içeriyor. Oluşturulan eğitim planına bağlı olarak değişiklikler gösterebiliyor. 

Enerji sistem mühendisliği nasıl oluştu?

Enerjinin üretilip kullanılması esnasında oluşan kayıpların minimize edilmesi, enerjinin daha verimli kullanılması, enerjinin temiz kaynaklardan üretilmesi kadar enerjinin doğru tüketilmesi, yönetilmesi de çok önemli. Ayrıca, enerji ekonomisine bağlı olarak, enerji verimliliği ve enerji planlaması yönleri de resmin içerisine giriyor. Tüm bu alanlarda hizmet verecek ve görev yapacak bir multi-disipliner mühendislik alanına ihtiyaç duyulduğu ve ileride de bu ihtiyacın artacağı düşünüldüğü için enerji sistemleri mühendisliği doğdu.

Enerji sistemleri mühendisliğinin diğer mühendislik alanlarından en önemli farkı nedir?

Bu noktadan hareketle, yüksek öğretim sistemi içerisinde fosil kaynaklı yakıtlara yönelik pek çok mühendislik programı var: Petrol-doğalgaz mühendisliği, nükleer enerji mühendisliğinin yanı sıra, maden mühendisliği de kısmen bu alana girebilir. Bütün bu enerjileri üretim safhasından son kullanıcıya ulaştırıncaya kadar, pek çok proses bulunuyor. Bunlar teknolojik-teknik prosesler olduğu gibi, bilimsel Ar-Ge çalışmaları da olabiliyor. Dolayısıyla, enerjinin üretilmesinden, iletilmesinden dağıtılmasından ve nihai tüketiciye kadar ulaşmasından sorumlu olabilecek bir alana ihtiyaç var. Bu yüzden, enerji sistemleri mühendisliği multi-disipliner bir alan olarak karşımıza çıkıyor. Enerji sistemleri mühendisliği; makine mühendisliğini, elektrik mühendisliğini, belli ölçülerde kimya mühendisliğini ve planlama, modelleme ve simülasyon ve optimizasyon boyutları olmasından dolayı,  kısmi ölçülerde endüstri mühendisliğini de içeriyor. Oluşturulan eğitim planına bağlı olarak değişiklikler gösterebiliyor.

Multidisipliner bir içeriğe sahip olması enerji sistemleri mühendisliğine ne tür avantajlar kazandırıyor?

Enerji, bahsettiğim gibi multi-disipliner bir alan.  Enerji ayrıca, enerji hukukunu, enerji stratejisini, enerji planlamasını, enerji politikasını ve enerji finansmanını da içeren çok geniş bir alan. Dolayısıyla, adaylardan gelen şöyle bir soruyla karşılaşıyorum: enerji sistemleri mühendisliği multi-disipliner, bir alan dediniz. Makine, kimya, elektrik ve endüstri mühendisliklerini de kapsıyor. Biz çok mu eklektik, parçalı bir yapıda yetişeceğiz? Hepsini bilen gözüken ama aslında hiçbirini bilmeyen bir mühendis mi olacağız?” Bu sorunun yanıtını şöyle verebilirim: Makine mühendisliği, elektrik mühendisliği, kimya mühendisliği çok geniş yelpazede olan, çok temel mühendislikler. Enerji sistemleri mühendisliği lisans programında, örnek vermem gerekirse, makine mühendisliğinin sadece enerji sistemleri mühendislerinin bilmesi gerektiği  kadarıyla öğrenilmekte. Böylece, enerji alanında makine mühendisliği disiplininin  elektrik mühendsiliği disiplinini katkılarını, etkileşimlerini hazırlandığı eğitim programları çerçevesinde öğrencilere sunulmuş olmaktadır. Günümüzde lisans eğitimi çok temel bir mühendislik alanı oldu. Ancak, bu temelin yüksek lisans eğitimiyle desteklenmesi gerekiyor. Böylece, öğrencilerimiz, enerjinin çok daha spesifik alanlarına yönelebilme imkanlarına sahip olabilirler. Doktora yapabilmeleri durumunda ise, çok daha spesifik alanlara yönelme, çok derinlemesine ve genişlemesine uzmanlaşma imkanları olabilir. Enerji sistemleri mühendisliği sadece makine mühendisliğinin enerji alanında uzmanlaşmış dalı olarak düşünülmemelidir. Makine mühendisliğinin müfredatında yer alan enerjiyle alakalı tüm dersleri ve ayrıca elektrik mühendisliğinin de bazı derslerini müfredatında barındıran bir bölümdür. Kısacası enerji sistemleri mühendisliği, makine mühendisliği ile elektrik mühendisliğinin birleşimi şeklinde düşünülebilir.

Enerji sistemleri mühendisliği lisans programları Türkiye’de nasıl şekillendi?

Enerji sistemleri mühendisliğinin lisans programı olarak, Türkiye’nin gündemine gelmesi ilk Bahçeşehir Üniversitesi’nde söz konusu oldu. 2007 yılında ilk defa enerji sistemleri mühendisliği bölümü, lisans programı olarak, Bahçeşehir Üniversitesi’nde açılmıştır. Şu anda 100’ün üzerinde mezunu bulunuyor. Daha sonra devlet üniversiteleri içerisinde Erciyes ve Yalova Üniversiteleri ilk kez enerji sistemleri bölümü lisans programı açtılar. Şu anda, Türkiye’de 30’un üstünde enerji sistemleri mühendisliği bölümü lisans programı var. Bunların çoğunda öğrenci alımları başladı ve eğitimlerine devam ediyorlar.

Enerji sistemleri mühendisliğine niçin ihtiyaç duyuluyor?

Nüfus artışı, teknolojik gelişmeler enerjiye olan ihtiyacı çok artırdı. Fakat, özellikle fosil kaynaklı yakıtların da belirli bir ömrü olmasından dolayı da dünya, alternatif teknolojilere, yenilenebilir teknolojilere doğru büyük bir atak ve gelişim içerisinde. Ama hala fosil kaynaklara bağımlı olarak yaşıyoruz. Birincil enerji kaynakları açısından bakıldığında; yüzde 90’lara yaklaşan bir bağımlılık söz konusu. Fakat,  yenilenebilir enerji teknolojileri de gerçekten gün be gün ilerleme kaydediyor. Tabi ki gelecekte çok daha önemli bir noktaya gelecek. Enerji sistemleri mühendisliği, özellikle alternatif enerjilere yönelik bir mühendislik alanı. Enerji mühendisleri fosil kaynakları da biliyorlar ama ağırlıklı olarak, alternatif enerji kaynakları üzerinde yoğunlaşıyorlar. Günümüzde alternatif enerji kullanımı arttıkça ve bunlar enterkonnekte sisteme bağlandıkça, bu iletim taşıma hatlarının organizasyonu, planlanması çok önemli bir hale geldi.

Enerji Sistemleri Mühendisliği Bölümü 2016-2017 Taban Puanları ve Başarı Sıralaması ise Şöyle

ÜNİVERSİTE ADI BÖLÜMÜN ADI KON. YER. PUAN
TÜRÜ
EN
KÜÇÜK
BAŞARI
SIRASI*
EN
BÜYÜK
Bahçeşehir Üniversitesi (İstanbul) Enerji Sistemleri Mühendisliği (İngilizce) (Tam Burslu) 6 6 MF-4 415,43199 39.800 441,87042
İstanbul Bilgi Üniversitesi Enerji Sistemleri Mühendisliği (İngilizce) (Tam Burslu) 5 5 MF-4 404,93117 46.000 440,14043
Atılım Üniversitesi (Ankara) Enerji Sistemleri Mühendisliği (İngilizce) (Tam Burslu) 3 3 MF-4 384,45154 59.300 404,20464
Yaşar Üniversitesi (İzmir) Enerji Sistemleri Mühendisliği (İngilizce) (Tam Burslu) 3 3 MF-4 384,09635 59.600 387,09857
Gazi Üniversitesi (Ankara) Enerji Sistemleri Mühendisliği 55 55 MF-4 341,91151 93.300 379,43748
Gazi Üniversitesi (Ankara) Enerji Sistemleri Mühendisliği (KKTC Uyruklu) 1 1 MF-4 322,46534 112.000 322,46534
Kocaeli Üniversitesi Enerji Sistemleri Mühendisliği 50 50 MF-4 316,69013 119.000 367,37196
Yaşar Üniversitesi (İzmir) Enerji Sistemleri Mühendisliği (İngilizce) (%50 Burslu) 18 18 MF-4 303,05090 134.000 370,40692
Atılım Üniversitesi (Ankara) Enerji Sistemleri Mühendisliği (İngilizce) (%75 Burslu) 11 11 MF-4 298,08069 140.000 343,72223
Erciyes Üniversitesi (Kayseri) Enerji Sistemleri Mühendisliği 57 57 MF-4 287,42658 155.000 335,70577
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Enerji Sistemleri Mühendisliği 50 50 MF-4 282,98439 161.000 337,62642
Celâl Bayar Üniversitesi (Manisa) Enerji Sistemleri Mühendisliği 33 33 MF-4 272,26057 177.000 362,93041
Karadeniz Teknik Üniversitesi (Trabzon) Enerji Sistemleri Mühendisliği 35 35 MF-4 267,59696 185.000 322,15575
Yalova Üniversitesi Enerji Sistemleri Mühendisliği 62 62 MF-4 266,96261 186.000 329,11099
Gazi Üniversitesi (Ankara) Enerji Sistemleri Mühendisliği (M.T.O.K.) 14 14 MF-4 263,22934 192.000 315,57382
Girne Amerikan Üniversitesi (Kktc-Girne) Enerji Sistemleri Mühendisliği (İngilizce) (Tam Burslu) 5 1 MF-4   193.000 263,14822
Karadeniz Teknik Üniversitesi (Trabzon) Enerji Sistemleri Mühendisliği (KKTC Uyruklu) 1 1 MF-4 262,04915 195.000 262,04915
Süleyman Demirel Üniversitesi (Isparta) Enerji Sistemleri Mühendisliği 58 58 MF-4 260,56724 197.000 302,68967
Necmettin Erbakan Üniversitesi (Konya) Enerji Sistemleri Mühendisliği 52 52 MF-4 260,34504 198.000 417,69368
Bahçeşehir Üniversitesi (İstanbul) Enerji Sistemleri Mühendisliği (İngilizce) (%50 Burslu) 40 40 MF-4 257,39742 203.000 384,11082
Şırnak Üniversitesi Enerji Sistemleri Mühendisliği 31 1 MF-4   203.000 257,49491
Erciyes Üniversitesi (Kayseri) Enerji Sistemleri Mühendisliği (İÖ) 57 57 MF-4 251,15716 215.000 302,77756
Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (Kktc-Lefkoşa) Enerji Sistemleri Mühendisliği (İngilizce) (Tam Burslu) 15 4 MF-4   217.000 307,39832
Fırat Üniversitesi (Elazığ) Enerji Sistemleri Mühendisliği (M.T.O.K.) (İÖ) 19 1 MF-4   219.000 249,23646
Kocaeli Üniversitesi Enerji Sistemleri Mühendisliği (M.T.O.K.) 13 13 MF-4 249,33846 219.000 279,46305
Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Enerji Sistemleri Mühendisliği (İÖ) 62 1 MF-4   219.000 249,50755
Mersin Üniversitesi Enerji Sistemleri Mühendisliği 50 50 MF-4 248,06788 222.000 316,68683
Atılım Üniversitesi (Ankara) Enerji Sistemleri Mühendisliği (İngilizce) (%50 Burslu) 16 16 MF-4 243,93021 230.000 294,23408
Karabük Üniversitesi Enerji Sistemleri Mühendisliği (İÖ) 58 3 MF-4   231.000 248,58237
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Enerji Sistemleri Mühendisliği 33 8 MF-4   234.000 272,63947
Yaşar Üniversitesi (İzmir) Enerji Sistemleri Mühendisliği (İngilizce) (%25 Burslu) 10 8 MF-4   234.000 295,11404
Süleyman Demirel Üniversitesi (Isparta) Enerji Sistemleri Mühendisliği (M.T.O.K.) 15 2 MF-4   235.000 252,21917
Bahçeşehir Üniversitesi (İstanbul) Enerji Sistemleri Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli) 10 5 MF-4   236.000 360,20208
Batman Üniversitesi Enerji Sistemleri Mühendisliği 36 9 MF-4   236.000 309,59486
Celâl Bayar Üniversitesi (Manisa) Enerji Sistemleri Mühendisliği (M.T.O.K.) 9 1 MF-4   237.000 240,87336
Giresun Üniversitesi Enerji Sistemleri Mühendisliği 52 22 MF-4   237.000 271,55353
Karadeniz Teknik Üniversitesi (Trabzon) Enerji Sistemleri Mühendisliği (M.T.O.K.) 9 5 MF-4   237.000 252,15229
Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi (Burdur) Enerji Sistemleri Mühendisliği 41 41 MF-4 241,09770 237.000 282,42443
Fırat Üniversitesi (Elazığ) Enerji Sistemleri Mühendisliği (İÖ) 75 2 MF-4   238.000 242,23372
İstanbul Bilgi Üniversitesi Enerji Sistemleri Mühendisliği (İngilizce) (%50 Burslu) 45 43 MF-4   238.000 359,30293
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Enerji Sistemleri Mühendisliği (M.T.O.K.) 13 12 MF-4   238.000 266,86870
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi (Rize) Enerji Sistemleri Mühendisliği 41 41 MF-4 240,36889 238.000 305,65542
Fırat Üniversitesi (Elazığ) Enerji Sistemleri Mühendisliği 75 18 MF-4   239.000 323,78681
Giresun Üniversitesi Enerji Sistemleri Mühendisliği (İÖ) 52 9 MF-4   239.000 300,33763
Karabük Üniversitesi Enerji Sistemleri Mühendisliği 58 56 MF-4   239.000 286,24754
Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Enerji Sistemleri Mühendisliği 62 24 MF-4   239.000 280,29441
Sinop Üniversitesi Enerji Sistemleri Mühendisliği 52 20 MF-4   239.000 301,54202
Süleyman Demirel Üniversitesi (Isparta) Enerji Sistemleri Mühendisliği (İÖ) 58 52 MF-4   239.000 262,16174
Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi (Karaman) Enerji Sistemleri Mühendisliği 62 18 MF-4   240.000 256,89766
Kırklareli Üniversitesi Enerji Sistemleri Mühendisliği 50 29 MF-4   240.000 261,89262
Mersin Üniversitesi Enerji Sistemleri Mühendisliği (M.T.O.K.) 13 3 MF-4   240.000 246,74759
Fırat Üniversitesi (Elazığ) Enerji Sistemleri Mühendisliği (M.T.O.K.) 19   MF-4      
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Enerji Sistemleri Mühendisliği (M.T.O.K.) 9   MF-4      
Karabük Üniversitesi Enerji Sistemleri Mühendisliği (M.T.O.K.) 15   MF-4      
Karabük Üniversitesi Enerji Sistemleri Mühendisliği (M.T.O.K.) (İÖ)  15   MF-4      
Kırklareli Üniversitesi Enerji Sistemleri Mühendisliği (M.T.O.K.) 13   MF-4      
Süleyman Demirel Üniversitesi (Isparta) Enerji Sistemleri Mühendisliği (M.T.O.K.) (İÖ)  15   MF-4      
Yaşar Üniversitesi (İzmir) Enerji Sistemleri Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli) 3   MF-4      
Girne Amerikan Üniversitesi (Kktc-Girne) Enerji Sistemleri Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli) 10   MF-4      
Girne Amerikan Üniversitesi (Kktc-Girne) Enerji Sistemleri Mühendisliği (İngilizce) (%75 Burslu) 2   MF-4      
Girne Amerikan Üniversitesi (Kktc-Girne) Enerji Sistemleri Mühendisliği (İngilizce) (%50 Burslu) 3   MF-4      
Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (Kktc-Lefkoşa) Enerji Sistemleri Mühendisliği (İngilizce) (%75 Burslu) 5   MF-4                      


TERCİH EDECEK ÖĞRENCİLERİN SAHİP OLMASI GEREKEN NİTELİKLER:

Üst düzeyde genel akademik yeteneğe sahip, matematik, fizik ve kimya alanlarına ilgili ve yetenekli , sistemli, ve disiplinli çalışma alışkanlığına sahip, çevre sorunlarına karşı duyarlı, analitik düşünme ve problem çözme yeteneği olan, yaratıcı, sorgulayıcı, liderlik vasfı bulunan, dikkatli ve sorumluluk sahibi, kimseler olmaları gerekir.

Mezunlar için iş imkanı? 

Mezunlar kamu ve özel sektörde geniş iş sahasında çeşitli pozisyonlarda iş bulabiliyorlar. Kamu da öncelikli olarak Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ve Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’nda son birkaç yıldır alımlarda kontenjan açılmaya başlandı, yine de kamuda da TEİAŞ,  EÜAŞ gibi ciddi bir iş potansiyeli var. Piyasa liberalleştiği için özel sektörden büyük ve küçük pek çok oyuncu da enerji piyasasında yer alıyor. Dolayısıyla mezunlarımız fiyatlandırma, faturalama, gün öncesi  piyasaların planlanması, yenilenebilir enerji alanında saha değerlendirmelerinde, EPC firmalarında saha mühendisliği, proje mühendisliği gibi alanlarda iş bulabiliyorlar. İş konusunda sayıları çok olmadığı için rekabet az ama şirket farkındalığının az olmasından ötürü iş ilanları da yeterli değil. Fakat enerji piyasasında şaşırtıcı bir şekilde ilgiyle karşılandı. Enerji sektöründe bulunan büyük miktardaki uzman mühendis açığı her alanda kendini gösteriyor. Bu yüzden gerek devlet kurumlarında gerek özel kurumlarda bu bölüm için istihdam her geçen gün artmaktadır.

Enerji üretimi, dönüşümü ve Ar-Ge’si olan tüm kurum ve kuruluşlarda bu bölümün istihdamı mevcuttur. Bu kurumlar aşağıda belirtildiği gibidir.

 • Özel sektörde enerji sistemleri ve teknolojileri ile ilgili tüm alanlar,
 • Mekanik-Tesisatçılık (Isıtma, Soğutma, Havalandırma, Sıhhi Tesisat),
 • Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı,
 • Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK),
 • Petrol İşleri Genel Müdürlüğü (PİGM),
 • Maden Tetkik ve Arama Enstitüsü (MTA),
 • Bor Enstitüsü,
 • Elektrik İşleri Etüd İdaresi (EİE),
 • Elektrik Üretim A.Ş. (EÜAŞ),
 • Türkiye Elektrik İletim A.Ş.(TEİAŞ),
 • Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. (TEDAŞ),
 • Devlet Su İşleri (DSİ),
 • Türkiye Kömür İşletmeleri (TKİ),
 • Türkiye Petrolleri Arama Ortaklığı (TPAO),
 • Türkiye Boru Hatları Taşıma A.Ş. (BOTAŞ),
 • Türk Petrol Rafineleri A.Ş. (TÜPRAŞ),
 • Türkiye Atom Enerjisi Araştırma Kurumu (TAEK).
 • TEMSAN
 • BM Hidrojen Enstitüsü
 • Taş Kömürü İşletmeleri
 • TCDD
 • Özel şirketler (proje, satış, Arge, saha mühendisi gibi pozisyonlar)
 • Otomotiv firmaları (enerji tüketimi çalışmaları)
 • Elektrik tedarik şirketleri (enerji uzmanı, elektrik ticareti, işletme, satış, satın alma vb.)

Piyasada bulunan çoğu sanayi kuruluşlarının enerji üretimiyle alakalı birimleri olduğu için iş alanı çok geniş bir bölümdür. Ayrıca “5627 sayılı enerji verimliliği kanunu ve bu kanuna bağlı Binalarda Enerji Performansı yönetmeliğinde tanımlanmış olarak 1 Ocak 2011 tarihi itibarı ile 50 m² üzerinde inşaat alanına sahip tüm binalara çıkarılması zorunlu hale gelmiştir.” Kanun maddesiyle de çoğu sanayi kuruluşu bünyesinde en az 1 tane de olsa enerji uzmanı bulundurmak zorundadır.

Yenilenebilir enerji alanlarında çalışma olanakları?

Yenilenebilir enerji alanlarının türüne göre değişebilir ancak genel olarak Türkiye için bu alanda artan bir istihdam söz konusudur. Özellikle de Rüzgar, Güneş ve Biyogaz alanlarında projelendirme ve santral tasarımında önemli bir açık mevcut tabi bu alanda çalışmak istiyorsanız teknik bilginiz kadar enerji hukuku(Mevzuat) bilginizin de iyi olması gerekir. Yani bu alanda projelendirme kısmı enerji hukuku kurallarına göre yapılır. Bu alanda ise alacağınız maaş yer aldığınız projelere göre değişiklik gösterse de tatmin edici miktarlara ulaşmaktadır. Özellikle en çok istihdam ve yeni mezun istihdamı güneş enerjisi sektöründe faaliyet gösteren şirketler tarafından gerçekleştirilmektedir. 

lBÖLÜMDE OKUTULAN BAZI DERSLER:

Mühendislik Mekaniği, Termodinamiğin Temelleri, Diferansiyel Denklemler, Modelleme, Analiz ve Simulasyon, Elektromekanik Enerji Dönüşümü, Elektrik Iletimi ve Dağıtımı,  Olasılık ve İstatistik, Hidrojen Enerjisi Sistemleri, Enerji Sistemlerinin Çevresel Etkisi, Rüzgar Enerjisi, Güneş enerjisi, Fosil kaynaklı enerji santralleri, vb.


Halı hazırda ne gibi sıkıntılar söz konusu? 

Halen 30un üzerinde üniversitede bulunan bu bölümlerden her yıl 1000’e yakın kişinin mezun olmakta ve bu mezunların iş bulmakta çok zorlandıkları bir gerçek.  Tabi bunun nedenleri oldukça fazla; bölümün yeni olmasının getirmiş olduğu eksiklikler, genelde başarı sıralaması düşük seviyelerde olması, şirketlerin tanıması eksikliği, eğitim standardının oluşmaması ve Birlik gibi…

YÖK mevzuatında Enerji Sistemleri Mühendisliği tanımının yer almamakta ve akreditasyon söz konusu değil, bu yüzden bazı üniversitelerde standart bir müfredat yerine mevcut hocaların kişisel altyapılarına göre şekillenen ders programlarının uygulanması durumu söz konusu. Bu yüzden dört yıl boyunca enerji üzerine eğitim alan öğrencilerden, enerji sektöründe yetkili olabilecek bir mezun profili çıkmasında ciddi sıkıntılar söz konusu ve sektörde de bu sebeple elektrik-elektronik mühendisleri ve makine mühendisleri iş verenler tarafından daha çok tercih edilmektedir.

EMO ve TMMOB ile yaşanan oda açma problemi ile yetkinlik, imza ve hak konusunda da ciddi sorunlar var.

Enerji sistemleri mühendisliği seçecek olan arkadaşlara tavsiyem;

Girip de mezun olmayacağınız, mezun olup da, o mesleği yapmayacağınız bölümleri, kesinlikle, tercih listenize yazmayın.

Tercih sıralaması, puana göre, değil istek sırasına göre yapılır. 

İlk sıralara puanı yüksek olanlar değil, en çok istediğiniz fakülteler konulur. 

Üniversite değil, fakülte seçin.

Çünkü üniversite geçici, meslek ise kalıcıdır.

Ve en önemlisi, geleceğinizi, başkalarının yönlendirmesine sakın izin vermeyin.

Hayat sizin hayatınız, gelecek sizin geleceğiniz ve sizi, hayallerinizi, sizden daha iyi hiç kimse bilemez.

Okul, kurs ya da özel öğretmenler, bak kaç kişiyi üniversiteye soktuk diye sizi bir yerlere sokmanın çabası içerisine girer.

Üniversitelerden bazıları, sizi öğrenci yapıncaya kadar peşinizde koşar ama sonra yüzünüze bakmazlar.

İş bulurum diye seçtiğiniz meslekleri sevmediğinizde de ortada kalırsınız.

Anlayacağınız, hala vaktiniz var ve bu konuyu ne olur ciddiye alın ve bugünden çok beş, on 20 yıl sonrasını düşünün.

Bir meslekte kararlıysanız, tüm tercihlerinizi o yönde yapın.

Hala seçim yapmadıysanız da önce bir meslek belirleyin kendinize.

İyi üniversite yoktur, onlara değer katan sizlersiniz.

Ve iyi öğrenci, akan su gibi, her yerde yolunu bulur ve zirveye tırmanır.

Puanım az diye de hiç üzülmeyin, çünkü her puana göre girilecek fazlasıyla yer var…

Özellikle de enerji sistemleri mühendisliği nezdinde; 

Birçok sıkıntıdan bahsettim, bunlar hemen hemen her dalda yaşanabilecek sıkıntılar gün be gün aşılmaktadır, tabi ki bu sıkıntıları göz ardı etmemeli ama severek yapacakları meslekleri önünde engel olarak görerek seçimlerinden vazgeçememeliler. Herkes kendi fırsatını kendi yaratır unutmayalım… Diğer sektörlere göre daha geniş iş sahasına sahip, imkanları daha kaliteli olan ve maaş bandı daha yüksek seyreden bölüm muhakkak hakettiği değere ulaşacak ve beklentileri de aşacaktır.

Koşullarınız doğrultusunda sizlere en iyi imkanları sunan, en geçerli müfredata ve akademisyen kadrosuna sahip, sanayi ile yakın ilişki içinde vizyon sahibi bir kurumu ve bölümü seçmekten çekinmeyin, güzel gelecekler sizlerin… Şimdiden başarılar diliyor ve aramıza katılacak arkadaşlarıma hoşgeldiniz diyorum!

Yazı belirli aralıklarla güncellenmektedir, daha detaylı bilgi almak için cantugakkas1@gmail.com ve  https://m.facebook.com/vuralcantugakkas/ adreslerinden iletişime geçebilirsiniz…

KİTAP İNCELEMESİ: Enerjinin İktidarı – Necdet Pamir

1451993501_b

Yazar: Necdet Pamir

Yayınevi: Hayykitap

ISBN: 9786059841351

Sayfa: 512 sayfa

Basım Tarihi: 2016

“Dünya herkesin ihtiyacına yetecek kadarını sağlar, fakat herkesin hırsını karşılamaya yetecek olanı değil.”
-Mahatma Gandhi-

“Enerji kaynaklarını kontrol edemeyen bir ulus, kendi geleceğini de kontrol edemez.”
-Barack Obama-

Kitabında Pamir, enerjinin her şey olduğunu, enerji kaynaklarını, transfer olanaklarını elinde tutanların dünyayı elinde tutacağını anlatıyor.

Bugün Ortadoğu’da yaşananları hatırlatan Pamir, yüz binlerce insanın ölümüne, milyonlarcasının ise evlerini terk etmesine neden olan ve “3. Dünya Savaşı” olarak adlandırılan sürecin enerji kaynakları için yapılan savaş olduğunu ifade ediyor. Pamir kitabında, “Dünyanın öküzün boynuzları üzerinde olduğu bir hurafedir ama dünyanın, bir kuyudan fışkıran petrolün üzerinde durduğunu söylemek yanlış olmaz. 21. yüzyılda enerjinin kanlı tarihi yazılmaya devam ediliyor” diye anlatıyor.

Enerjinin hayatımızın merkezinde olduğuna dikkat çekilen kitapta, enerji kaynaklarına erişebilmek, enerjiyi kesintisiz kullanabilmek, enerjide bağımlı olmamak da dile getiriliyor, ülkelerin ekonomik ve ulusal güvenliklerinin, enerji güvenliğine bağlı olduğu belirtiliyor. Ayrıca ekosisteme verilen zarar açısından da enerjinin insanlığın ve dünyanın geleceğini doğrudan ilgilendirdiğine dikkat çekiliyor.

KİTAP İNCELEMESİ: Enerjinin İktidarı – Necdet Pamir yazısının devamı

Kitap İncelemesi: Yakın Tarihin Gerçekleri – İlber Ortaylı

yakin-tarihin-gercekleri
Yazar: İlber Ortaylı
Yayınevi: Timaş Yayınları
ISBN: 9786050801606
Sayfa: 256 sayfa
Basım Tarihi: 1970

Osmanlı Devleti’nden Türkiye Cumhuriyeti’ne geçiş aşamasının öncesinde ve sonrasında toplum olarak ne türlü zorluklarla karşı karşıya kaldık hiç düşündünüz mü?

Osmanlı Devleti zaman içerisinde güç kaybederken bunu hızlandıran ve tabiri caizse yıkılış sürecinin üstüne bir tuğla daha ekleyen etmenlerin gerçekten neler olduğunu aklınızdan geçirdiniz mi? Kıbrıs, KKTC ve onunla özdeşleşmiş bir isim olan Rauf Denktaş, Kuzey Kıbrıs için mücadelesini sürdürürken neler yaşandı? Bugün tüm dünyanın Filistin meselesi olarak gördüğü sorunun çıkış kaynağını hiç merak ettiniz mi?

Bu sorulardan herhangi birine cevap arıyorsanız İlber Ortaylı‘nın Yakın Tarihin Gerçekleri kitabı size yardımcı olacaktır. Kitap belki bir akademik kaynak olarak kullanılamayabilir ancak araştırma yapmak istiyorsanız bu kitabı okuyarak aslında nerelere odaklanmanız gerektiğini çözümleyebilirsiniz.

İddialı bir isimle okuyucuya sunulan kitabın yazarını görünce zaten ancak bu ayarda bir isim bu iddianın altına girebilir diyorsunuz.Yakın tarihimiz,pek çok açıdan farklı yorumlanan ve aslında pek mutlak olmayan nice olaylarla doluyken, İ.ORTAYLI’nın samimi üslubu ve derin bilgisiyle bu işin üstesinden gelebileceğine inandım ve okuyunca yanılmadığımı da gördüm.

Daha önce herhangi bir İlber Ortaylı kitabı okumadıysanız kitabın ilk sayfalarında okuma konusunda biraz sıkıntı yaşayabilirsiniz. İlber Ortaylı kitabı kendine has üslubuyla yazdığı için bazı kısımlarda hayat boyu duymadığınız kelimelere rastlamanız mümkün. Önerim size yabancı gelen kelimenin anlamını öğrenerek okumaya devam etmenizdir. Aktarılanları anlama ve özümseme konusunda bu gereklidir.

Kitapta her şey kronolojik olarak paylaşıldığı için yaşanan olaylar arasında bağlantı kurmanız son derece kolaydır. Kronolojik olsa da İlber Hocamızın anlatımına hepimiz aşinayızdır, konudan konuya atlar… tabi bu bilgi fazlalığından… Olay örgüsünde oldukça zorlanırız sanki konuya hakim olma ihtiyacımız doğar, işte bu durum kitapta da devam etmekte. Ancak burada farklı bir öneride bulunmayı uygun görüyorum. Kitabın alt başlıklarını kendinize duraksama noktası olarak belirleyin ve zorunda kalmadığınız sürece duraksama noktalarını bunların dışına çıkarmamaya çalışın. Bu sayede okuduklarınızı zihninizde daha bütünsel bir biçimde muhafaza edebilirsiniz.

Kitap İncelemesi: Yakın Tarihin Gerçekleri – İlber Ortaylı yazısının devamı

Kitap İncelemesi: George Friedman – Gelecek Yüzyıl


George Friedman – Gelecek Yüzyıl

Pegasus Yayınları, I. Baskı: Mart, 2009,

320 Sayfa. Orjinal Adı: ‘The Next 100 Years’

George Friedman, 1996 yılında kurduğu STRATFOR’un başkanı.

Kuruluşun ismi ‘Stratejik Tahmin’ kelimelerinden türetilmiş.

Kendilerini şöyle tanımlıyorlar: “Partizan ve ideolojik olmayan, ne devletle ne de herhangi bir özel kuruluşu ile bağı bulunmayan, yansız bir istihbarat kuruluşuyuz. Olmuş olanlar ve olacak olanlar hakkında bilgi üretiriz, olması gerekenler hakkında değil. Politika tavsiyesinde bulunmayız, politikaları savunmayız”.

STRATFOR, Teksas’ın Austin şehrinde kurulu. Abonelik yoluyla gelir elde ediyor.. ‘Gölge CIA’ olarak adlandıranlar da var.

Kim olursa olsun, Friedman zevkle okunan, düşündüren yazılar yazıyor.. Gündemde kalmayı biliyor.. Bir sonraki kitabı 2011’in Ocak ayında çıktı. Adı da ‘Gelecek 10 yıl’.
Gelecek 100 yıl kitabından alıntılar Türk basınında sık sık yer aldı.

Kitaptan basınımız tarafından sık alıntı verilmesi sebepsiz değil. Friedman Türkiye hakkında öyle öngörülerde bulunuyor ki, ilgisiz kalmak zor.

Yıl 2050. Türkiye’nin etki alanı:

Önce, kitabın Türkiye ile ilgili kısımlarından alıntılar yapmak istiyorum. Ardından kitabın en başına dönüp, Friedman’ın 1900 yılından başlayarak, her yirmi yılda bir verdiği dünyanın siyasi durum kesitini paylaşacağım. Bu bakış açısı bana ilginç geldi.

Kitap İncelemesi: George Friedman – Gelecek Yüzyıl yazısının devamı

Kitap İncelemesi: Elon Musk – Tesla, SpaceX ve Muhteşem Geleceğin Peşinde

Sizi bilmem ama son yıllarda bana en çok ilham veren insanlar arasında yer alıyor Elon Musk. Belki teknoloji dünyasının içinde olmam Musk’ın vizyonuna bu derece ilgi duymamı sağladı belki de ileri uçlardaki hayalleri beni cezbetmiştir; uzay hayalleri, kendi alanım enerjiyle ilgili Tesla, bilemiyorum. Bu kitabı okumaya karar verdiğimde internetten duyduğum söylentilerin ötesinde gerçekten daha derine inmem gerektiğini anladım. Her ne kadar Elon Musk ‘ın kendisinin yazdığı bir kitap olmasa da Ashlee Vance ki kendisini de aslında teknoloji iş dünyası konusunda tecrübeleri olan bir yazar ve Elon Musk’ın öncelikle kendisi, çevresindeki ve hayatındaki bir çok kişinin bu kitabın içinde yer alması, genel bir bakış açısına sahip olmamı sağladı ve merak ettiklerimi nispeten gün yüzüne çıkardı. Kendimi Elon’ın gözünden hayal ederken buldurdu…

İlk Girişim ZIP2

Kitap Elon Musk’ın pek iç açısı olmayan Afrika ‘daki çocukluk macerasından Kanada’ taşınarak üniversitenin yolunu tutmasıyla başlıyor. Ardından hikaye Elon Musk’ın ilk girişimi Zip2 ile devam ediyor. Şu meşhur dotcom çılgınlığının patladığı dönemde 1995 ‘te Elon ‘un kardeşiyle birlikte kurduğu Zip2 projesi, 1999 yılında Compaq firmasına nakit olarak 307 milyon dolar karşılığında satılmasıyla sonlanan ve Elon Musk’ta dotcom milyonerleri arasında girmesini sağlayan ilk projesi olarak yazılmış.

Ödeme Şekillerindeki Değişim PayPal

Sonraki proje hepimizin bildiği, çok yakın geçmişte ülkemizden çıkma kararı alan PayPal Projesi. Başlarda adı farklı olsa da proje Elon’ın üniversitede çalıştığı bir finansal firmada bankaların 3. dünya ülkelerin verdikleri borç ödemelerde gördüğü bir açık üzerine kurduğu bir oluşumdu ve o zamanlar şirketin adı X.com olarak lanse edilmişti, internette güvenli para ödeme alternatifleri sunan bir firmaydı. 2000 yılında ise en büyük rakibi Confinity ile birleşerek yollarına devam etme kararının ardında isimlerini de PayPal olarak revize ederek, inişler çıkışların ardından Paypal ‘ı 2002 yılında Ebay’e 1.5 milyar dolar gibi etkileyici bir rakama satmalarıyla sonuçlandı. Böylece Elon Musk, 250 milyon dolarlık bir servetin sahibi olarak geleceği için büyük bir şansı yakalamış ve dotcom milyonerleri arasında da anılmaya başlanmıştı.

Marsa Yolculuk SpaceX

Milyoner Musk Los Angles ‘a taşınarak aslında gözünü uzaya diktiğinin sinyallerini vererek SpaceX projesini hayata geçirmiş oldu. Bundan sonraki süreçte neredeyse hiçbir akademik geçmişi olmadığı bir konuda şu an dünyada hatırı sayılır başarılara imza atmış bir girişimci olarak karşımıza çıkıyor. Burada gerek Amerikan hükümeti ve NASA ile yaptığı anlaşmalar, Rusya ve Çinde gerçekleştirdiği görüşmeler sonucunda, Uzay endüstrisini Amerika ‘ya taşıması ve belki de en önemlisi yapılmayana başaracak kadar kafasına taktığı fikrin peşinden giderek aslında bir çok kişiye imkansızın başarabileceğini kanıtlamış olması en etkileyici kısmı olarak SpaceX’i ilahlaştırıyor.

Kitap İncelemesi: Elon Musk – Tesla, SpaceX ve Muhteşem Geleceğin Peşinde yazısının devamı

Enerji Üzerine Yazılarım, Araştırmalarım ve Önemli Gelişmeler

%d blogcu bunu beğendi: